POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Zgodnie z art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma PROFESSIONAL THERMO LOGISTICS z siedzibą w miejscowości Chociw  101, 97-216 Czerniewice.  
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia bądź podpisania umowy 
  • Pani/a/ dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w celu realizacji zobowiązań firmy.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich zgromadzenia nie dłużej niż przez okres 30 lat.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów realizacji Umowy/zlecenia jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Umowy/ Zlecenia.
  • Ewentualne nie podanie danych osobowych spowoduje, ze nie będzie możliwości zrealizowania Umowy/ Zlecenia
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.ptlogistics.eu/pl/strefa-klienta/polityka-bezpieczenstwa/