Towary niebezpieczne ADR

ADR czyli „towary niebezpieczne” to  ładunki, których międzynarodowy przewóz drogowy jest dopuszczony pod pewnymi warunkami ustalonymi w umowie ADR.

Firma Professional Thermo Logistics posiada specjalnie wyposażony i oznakowany tabor aut, spełniający wszelkie normy bezpieczeństwa pozwalające na przewóz towarów niebezpiecznych a nasi kierowcy są przeszkoleni i posiadają uprawnienia do przewożenia ładunków niebezpiecznych zgodnie z umową ADR.

Przewożone przez nas klasy ADR to:

 • 2 – Gazy
 • 3 – Materiały ciekłe zapalne,
 • 4.1 – Materiały stałe zapalne,
 • 4.2 – Materiały samozapalne,
 • 4.3 – Materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • 5.1 - Materiały utleniające,
 • 5.2 – Nadtlenki organiczne,
 • 6.1 – Materiały trujące,
 • 6.2 – Materiały zakaźne,
 • 8 - Materiały żrące,
 • 9 – Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

W zakresie przewozu ADR oferujemy transport w temperaturze kontrolowanej oraz w temp. otoczenia:

 • Całopojazdowy,
 • Drobnicowy,
 • Doładunki

Tabor, który wykorzystujemy do przewożenia towarów niebezpiecznych to:

 • Naczepy chłodnicze,
 • Naczepy uniwersalne – firanki,
 • Zestawy chłodnicze,
 • Samochody dostawcze typu chłodnia DMC 3,5t z podwójną podłogą

Wszystkie nasze naczepy wykorzystywane do przewożenia ładunków niebezpiecznych ADR wyposażone są w:

 • GPS wyznaczający aktualną pozycję auta,
 • Czujnik otwarcia drzwi,
 • Termograf dający możliwość wydruku temperatury po zakończeniu trasy z cyklicznością co 15 min w celu potwierdzenia zamawianego przez Państwa serwisu

Częstotliwość i kierunki na których wozimy towary niebezpieczne ADR:

 • Eksporty i importy do:
  • Niemiec,
  • Holandii,
  • Belgii,
  • Anglii,
  • Czech,
  • Słowacji,
  • na Węgry
 • Eksporty bezpośrednio z naszego oddziału w Holandii do:
  • Francji,
  • Włoch,
  • Hiszpanii
 • Codzienne całopojazdowe eksporty do:
  • Rosji – Moskwa, Kostroma,
  • Litwy

W celu zachowania najwyższej jakości serwisu naczepy nasze są regularnie myte i odkażane zgodnie z obowiązującymi normami, standardami i wymogami klienta.

Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.ptlogistics.eu/pl/oferta/przewozone-ladunki/towary-niebezpieczne-adr/